O projektu

Meteoris – Systém pro sběr a distribuci meteorologických údajů

Autor: Ing. Dominik Mervart


Tento projekt vznikl jako součást diplomové práce na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze roku 2011.

Popis projektu a server

Server Meteoris se zabývá sběrem a distribucí meteorologických údajů přijatých z klientských měřících stanic a poskytováním údajů převzatých z externích stanic.


Uživatelská příručka serveru Meteoris

Desktopová aplikace pro komunikaci s čidly
Uživatelská příručka aplikace Meteoris - Čidlo

Desktopová aplikace pro zobrazování údajů
Uživatelská příručka aplikace Meteoris - Údaje

Diplomová práce

https://dip.felk.cvut.cz/browse/details.php?f=F3&d=K13136&y=2011&a=mervadom&t=dipl