Systém pro sběr a distribuci meteorologických údajů
(Systém Meteoris)

Centrální serverová část systému Meteoris

autor: Ing. Dominik Mervart
únor 2018, verze 2.0


Uživatelská příručka1. Úvod


Tato uživatelská příručka je určena uživatelům Centrální serverové části systému Meteoris a obsahuje rady a postupy pro její ovládání.

2. Popis aplikace

Server Meteoris se zabývá sběrem a distribucí meteorologických údajů přijatých z klientských měřících stanic a poskytováním údajů převzatých z externích stanic.

Funkce aplikace:
Vlastnosti aplikace:
Požadavky na počítač uživatele:
3. Registrace do systému

Registrovat se do systému není povinné ani nutné, pokud uživatel chce pouze využít webu ke zjištění údajů klientských stanic odesílajících údaje na server nebo údaje převzatých meteorologických stanic (viz body 4.1. a 4.2.).

Pokud uživatel chce využít aplikací Meteoris - Čidlo nebo Meteoris - Údaje, např. k nahrávání dat z vlastního počítače na server nebo přijímání dat do svého počítače, pak se musí registrovat. K registrace stačí zvolit odkaz z menu, vyplnit přihlašovací jméno, heslo a jednoduchou antispamovou kontrolní otázku, potvrdit a v tom okamžiku je uživatel registrován.

Poté se stačí pro využívání funkcí registrovaného uživatele jen kdykoliv přihlásit. Uživatel zůstane trvale přihlášen, dokud se neodhlásí.

4. Práce se serverem

4.1. Veřejný seznam vlastních stanic a jejich měření

Tento seznam je dostupný z menu volbou Seznam vlastních stanic. Zobrazí se seznam všech stanic registrovaných v systému (kromě stanic, které mají nastavenu volbu pouze pro vlastní potřebu) a také mapa, na které jsou stanice podle své polohy umístěny. Po kliknutí na značku se zobrazí teplota v dané lokalitě a odkaz vedoucí na stránku s aktuálními naměřenými daty, statistikami a grafy.

4.2. Veřejný seznam převzatých stanic a jejich měření

Tento seznam je dostupný z menu volbou Seznam převzatých stanic. Zobrazí se seznam stanic, jejichž údaje jsou přebírány buď z ČHMÚ (modrá barva) nebo z Weather Underground (červená barva), kam nahrávají svá měření poloprofesionální stanice meteorologů-amatérů.

Zobrazí se také mapa, na které jsou stanice podle své polohy umístěny. Po kliknutí na značku se zobrazí informace o stanici a odkaz vedoucí na stránku systému s aktuálními převzatými daty.

Stanice ČHMÚ jsou profesionální stanice Českého hydrometeorologického ústavu a jejich přesné údaje slouží mimojiné pro výpočet předpovědí počasí.

4.3. Klientské vlastní stanice

Registrovaný uživatel, který má meteorologickou stanici může nahrávat její data na server. K tomu může buď využít aplikaci Meteoris - Čidlo nebo nastavit svoji vlastní aplikaci tak, aby odesílala údaje ve formátu, který přijímá API serveru.

Uživatel musí nejdříve přidat v systému svoji stanici, vyplnit několik údajů jako např. souřadnice a poté může použít ID stanice při komunikaci se serverem.

Pokud uživatel nechce, aby byly údaje poskytovány a zobrazeny dalším uživatelům systému, musí zvolit, že stanice je pro vlastní potřebu. To je vhodné pokud jde např. o měření teploty v interiéru nebo stanice není momentálně aktivní atp.

API serveru pro přijímání naměřených dat ze stanice je popsáno dále.

Pro uložení údajů stanice do databáze serveru slouží adresa:
http://www.server.cz/uloz_mereni.php?id_stanice=ID&heslo=otisk&teplota=[teplota]&rosny_bod=[rosny_bod]&vlhkost=[vlhkost]&vitr_smer=[vitr_smer]&vitr_rychlost=[vitr_rychlost]&vitr_naraz=[vitr_naraz]&srazky_1h=[srazky_1h]&srazky_24h=[srazky_24h]&tlak=[tlak]&solarni_radiace=[solarni_radiace]

kde ID je ID dané stanice, otisk je SHA-1 otisk uživatelského hesla. Hodnota teploty je povinná, ostatní volitelné a nemusí být v řetězci obsaženy. Teplota a rosný bod jsou ve °C s přesností na jedno desetinné místo. Vlhkost je v procentních bodech s přesností na jedno desetinné místo. Směr větru je v celých stupních (0° = S, 45° = SV, 90° = V, 135° = JV, 180° = J, 225° = JZ, 270° = Z, 315° = SZ). Rychlost větru a nárazu větru je v km/h s přesností na jedno desetinné místo. Srážky 1 h. a 24 h. jsou v mm s přesností na jedno desetinné místo. Tlak vzduchu je v hPa s přesností na jedno desetinné místo. Solární radiace je v celých W/m2.

Pokud bylo přijato správné ID stanice a otisk hesla a hodnoty jsou ve správném formátu, tak jsou data uložena do databáze a klientovi je odeslána zpráva "OK, stanice: nazev_stanice" (název stanice se posílá z toho důvodu, aby klientská aplikace mohla tento údaj zobrazit při najetí na ikonu v systémové liště). V opačném případě je klientovi odeslána chybová zpráva.

4.4. Naměřená data

Uložené naměřené údaje každé stanice lze zobrazit ze seznamu stanic. Po zvolení období se načtou příslušné statistiky a grafy.

4.5. Příjem meteorologických údajů ze serveru

Pokud chce uživatel přijímat meteorologické údaje stanic (vlastních i převzatých) přímo do svého počítače, musí si přidat "místo", kde zvolí mimojiné data z jaké stanice chce přijímat.

ID místa pak vyplní v aplikaci Meteoris - Údaje.

Případně může také využít API serveru pro poskytování údajů a to buď API pro místa ve formátu:

Pro přečtení údajů místa slouží adresa:
http://www.server.cz/nacti_mereni.php?id_mista=ID&heslo=otisk, kde ID je ID daného místa a otisk je SHA-1 otisk uživatelského hesla.

Pokud bylo přijato správné ID místa a otisk hesla, tak jsou uživateli odeslány údaje meteorologické stanice (vlastní nebo převzaté podle nastavení daného místa). V opačném případě nebo pokud se vyskytla chyba při čtení údajů převzatých stanic z externího serveru je klientovi odeslána chybová zpráva. Formát odeslaných meteorologických údajů je stejný jako u veřejného API výše.

nebo může použít veřejné API:

Adresa pro údaje vlastních stanic je:
http://www.server.cz/mereni_stanice_vlastni.php?id_stanice=X, kde X je ID vlastní stanice.

Adresa pro údaje převzatých stanic je:
http://www.server.cz/mereni_stanice_prevzate.php?id_stanice=X, kde X je ID převzaté stanice.

Při požadavku na tyto adresy odpoví server časem posledního měření a pak postupně posílá hodnoty naměřených údajů (každá hodnota je na novém řádku) ve formátu: nazev_veliciny: hodnota jednotka. Pokud stanice s daným ID neexisuje (nebo je to vlastní stanice, která měří pouze údaje pro vlastní potřebu majitele), pak je odeslána místo údajů chyba.

4.6. Změna registračních údajů

Registrační údaje včetně hesla může uživatel změnit v menu Moje údaje.

4.7. Zobrazení nápovědy

Tuto uživatelskou příručku je na serveru možné zobrazit v menu O projektu.