Systém pro sběr a distribuci meteorologických údajů
(Systém Meteoris)

Aplikace pro komunikaci s měřícími stanicemi
(Metoris - Čidlo)


autor: Ing. Dominik Mervart
únor 2018, verze 1.1


Uživatelská příručka1. Úvod


Tato uživatelská příručka je určena uživatelům aplikace Meteoris - Čidlo a obsahuje rady a postupy pro její ovládání.

Aplikace smí být volně šířena.

2. Popis aplikace

Aplikace je součástí systému Meteoris, který se zabývá sběrem a distribucí meteorologických údajů přijatých z klientských měřících stanic a také poskytováním údajů převzatých z externích stanic. Tato aplikace primárně slouží pro komunikaci s uživatelskými měřícími stanicemi a odesílání naměřených hodnot na server Meteoris.

Funkce aplikace:
Vlastnosti aplikace:
Požadavky na systém:
3. Práce s aplikací

3.1. Spuštění aplikace

Aplikace je distribuována v archivu RAR. Rozbalte ji nejdříve do libovolné složky některým z běžných archivačních programů (WinRAR, WinZip, Unrar).

Aplikace vyžaduje pro svůj běh nainstalované Java Runtime Environment (JRE). Pokud je JRE správně nainstalováno, stačí spustit aplikaci poklepáním na spouštěcí soubor MeteorisCidlo.jar v hlavním adresáři aplikace. Pokud se nepodaří aplikaci takto spustit, je třeba otevřít příkazový řádek, (ve Windows: Start - Spustit - cmd.exe) a spustit aplikaci příkazem:

java -jar cesta/MeteorisCidlo.jar

případně

cesta_k_JRE/java -jar cesta/MeteorisCidlo.jar

Aplikace nevyžaduje instalaci ani jinou konfiguraci v systému. V případě vzniku chyby nebo varování je podrobnější informace zapsána do logovacího souboru cesta/log.txt.

3.2. Čtení údajů z čidla

V současnosti je podporováno pouze čtení teploty z čidel Papouch TM (RS-232) a TMU (USB). Doporučuji použít levnější RS-232 variantu a pokud na PC není COM port, tak použít RS-232 -> USB redukci, která vytvoří v PC uživatele virtuální COM port. Cena verze RS-232 je 500 Kč, cena redukce je kolem 200 Kč. Tedy žádná drahá záležitost.

Na hlavní obrazovce jsou napsány dostupné volné porty v systému. Před zahájením čtení údajů z čidel je nutno zvolit typ čidla v menu Nastavení -> Nastavení čidla. Zde je možné také nastavit interval čtení údajů z čidla.

Po výběru čidla a jeho portu je možné zahájit čtení údajů z čidla (musí být připojeno k počítači).

3.3. Ukládání do souboru

V menu Nastavení -> Nastavení ukládání je možné zvolit název souboru, do kterého chcete načtené údaje ukládat. Lze také zvolit interval ukládání a to, zda se má pro každý den použít nový soubor.

3.4. Odesílání na server

Nastavení odesílání na server je v menu Nastavení -> Nastavení ukládání.

Jako server lze použít libovolný server, formát adresy je možné změnit. U serveru Meteoris je adresa včetně parametrů předvyplněna a stačí vyplnit ID stanice (viz seznam mých stanic na serveru Meteoris) a uživatelské heslo. U serveru Meteoris je heslo odesíláno zašifrované jako otisk SHA-1.

Interval odesílání je doporučen alespoň 5 minut. Na vytvoření grafů ale stačí i 15 minut nebo 20 minut.

3.5. Alarmy

V menu Nastavení -> Nastavení upozornění lze nastavit až 3 typy alarmů. Lze definovat teplotu při jejímž překročení se alarm spustí a také zda jde o překročení přes nebo pod nastavenou teplotu (vzestup či pokles teploty). Při spuštění alarmu lze přehrát zvuk (každý alarm má jiný) a tento zvuk je možné nechat nekonečně opakovat.

3.6. Odeslání emailu při alarmu

Tato funkčnost zatím není implementována, ale je plánována v budoucnu. K odeslání emailu bude možné využít externí poštovní SMTP server (např. G-mail). Bude podporován také šifrovaný režim pomocí SSL.

3.7. Minimalizace aplikace

Aplikace se standardně minimalizuje do systémové lišty. Při měření je teplota zobrazena při najetí myší na ikonu v systémové liště (není nutné okno otevírat). Minimalizaci do systémové lišty je možné změnit v menu Nastavení -> Nastavení aplikace.

3.8. Zobrazení nápovědy

Tuto uživatelskou příručku je v programu možné zobrazit v menu Nápověda -> Uživatelská příručka nebo stisknutím klávesy F1.

4. Chybová hlášení

Pokud dojde v aplikaci k závažné chybě a nelze pokračovat v běhu programu, je zobrazeno okno o tom, že se stala chyba, podrobnější informace je zapsána do logovacího souboru cesta/log.txt a aplikace je ukončena. Pokud není chyba závažná, je pouze zobrazena informace o chybě a je zapsána do logu jako varování, ale program není ukončen.

Pokud vznikne neočekávaná běhová (run-time) výjimka způsobená chybou v programu, není zalogována a je na uživateli, aby o ní a okolnostech jejího vzniku dal vědět tvůrci aplikace, aby mohla být opravena.

Možné chybové zprávy a jejich řešení:


Nebyly nalezeny žádné volné RS-232 porty.
Tato chyba se objeví, pokud nebyly nalezeny žádná volné RS-232 porty. Buď není žádný COM port v počítači nebo je už obsazen (např. aplikace už byla spuštěna a měří).

Došlo k chybě při měření teploty.
Ujistěte se prosím, že je teploměr připojen a nepracuje s ním už jiná aplikace. Také je možné, že čidlo dodalo vadná data (u Papouch TM se stane přibližně jednou za týden, lze směle ignorovat).

Došlo k chybě při odesílání teploty na server.
Teplota nebyla odeslána na server, chyba je blíže specifikována. Je možné, že jde o dočasný výpadek serveru nebo byla chybně uvedena adresa serveru.

Nelze přidat ikonu do systémové lišty.
Váš systém nemá systémovou lištu, nemůžete tudíž tuto funkčnost využívat.

Nelze nastavit Look & Feel.
Požadovaný vzhled není v této verzi Java Runtime Environment podporován, nainstalujte si prosím aktuální verzi JRE.

Nelze nastavit Look & Feel.
Požadovaný vzhled není v této verzi Java Runtime Environment podporován, nainstalujte si prosím aktuální verzi JRE.

Nelze číst/zapisovat z nebo do souboru.
Nemáte přístupová práva ke čtení nebo zápisu do tohoto souboru nebo je název souboru neplatný. Změňte cestu nebo název souboru.

Nelze načíst dokument z JAR archivu.
Spouštěcí soubor aplikace byl poškozen, nahraďte ho prosím originálním souborem.

Nelze spočítat otisk řetězce hešovací funkcí SHA-1.
Hešovací funkce SHA-1 není v této verzi Java Runtime Environment podporována, nainstalujte si prosím aktuální verzi JRE. Bez této funkce nebude aplikace fungovat.